Green Ti Green Small Duotoon

Waarom is de CV inductie unit het duurzame alternatief voor de vervuilende warmtepomp?

Huiseigenaren zijn vanaf 2026 verplicht om bij de vervanging van de cv-ketel over te stappen op een duurzaam alternatief. Het kabinet wil vanaf dat moment de hybride warmtepomp de standaard maken voor het verwarmen van woningen. Maar uit een actualisatie van de Nationale Milieudatabase blijkt dat de milieubelasting van een warmtepomp hoog is, terwijl de levensduur korter uitvalt. De milieubelasting van het maken van een warmtepomp ligt zelfs elf keer hoger dan voorheen gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van de NMD, de stichting achter de Nationale Milieudatabase. De CV inductie van Ti Green biedt vele voordelen ten opzichte van een warmtepomp.

De oplossing
De CV inductie unit van Ti Green is een revolutionaire technologie die kan helpen om huizen en gebouwen op een duurzame manier van het gas af te halen. De toepassing is zonder CO2-uitstoot en maakt geen gebruik van koudemiddelen. Hiermee draagt de CV inductie unit van Ti Green direct bij aan de klimaatdoelstelling van het kabinet, namelijk 60% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en de opwarming van de aarde te verminderen.

Inductietechnologie
De CV inductie unit werkt op basis van inductie. Dit betekent dat de unit energie overdraagt zonder dat er direct contact is tussen de bron en de ontvanger. Hierdoor is geen vloeibaar koudemiddel of gas nodig. Warmtepompen maken wel gebruik van koudemiddelen.

De voordelen
De CV inductie unit heeft een aantal voordelen ten opzichte van traditionele CV-systemen. Omdat de CV inductie unit warmte rechtstreeks overdraagt aan het water in de leidingen en radiatoren is er weinig warmteverlies. Daarnaast is er geen sprake van CO2-uitstoot tijdens het gebruik, geen koolmonoxide risico en wordt er geen gebruik gemaakt van koudemiddelen. Hierdoor is de milieubelasting laag. De unit is gemakkelijk te installeren en te onderhouden, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor huiseigenaren en gebouweigenaren. De CV inductie unit kan tot slot worden gebruikt in combinatie met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- of windenergie.

Conclusie
De CV inductie unit is een geweldige innovatie op het gebied van centrale verwarming en warmtapwater en draagt bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen.